CULTURA RELIGIOSA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Benvinguts a l’espai de cultura religiosa de primària de Go Books! Editorial

La presència de l’ensenyament del fet religiós a l’escola respon, en primer lloc, a la importància que aquesta assignatura té dins de l’educació, per tal que l’alumne pugui aconseguir un desenvolupament ple i integral de la seva personalitat. L’educació de la dimensió transcendent és part fonamental per a la maduració de la persona i respon a la necessitat de la seva formació cultural, espiritual i social, que més enllà de les creences de cadascú ja que el fenomen religiós forma part de la cultura de la humanitat. llegir-ne més...

En aquest sentit, aquest projecte té en compte la realitat actual de les aules de Catalunya (que reflecteix la realitat del país) en què hi trobem la presència d’alumnes amb diverses tradicions religioses. Per aquesta raó aquest material treballa tant el cristianisme,com el judaisme i l’islam, i posa en relleu els elements comuns i els trets diferencials entre elles.

Si voleu més informació sobre el projecte, feu clic aquí